مشاوره

مشاوره

برای سرمایه گذاری مناسب در بورس و انجام معامله و ترید در سهام و سایر دارایی های مالی، استفاده از مشاوره دیگران می تواند یکی از راه های کسب بازده مطلوب باشد. در بخش مشاوره فرادانامه، چارچوبی برای تشکیل سبد و همچنین گزینه های مناسب برای نگهداری میان مدت و بلندمدت ارائه می شود. این بخش از خدمات سایت فرادانامه مختص مشتریان کارگزاری حافظ  است که این مشتریان فقط از طریق فردانامه به ایشان معرفی شده اند.

با مرور بخش مشاوره فردانامه، ابتدا می توانید چارچوب لازم برای چینش یک سبد متناسب با ریسک پذیری خودتان را به دست بیاورید. اینکه چقدر از سرمایه در سهام، سایر دارایی ها یا به صورت نقد باشد، در این بخش دردسترس است. سپس برای کسانی که قصد تشکیل سبد دارند، گزینه های مناسب میان مدت و بلندمدت از صنایع مختلف ارائه می شود و با استفاده از این لیست همواره تعداد قابل توجهی سهم برای سرمایه گذاری دسترس خواهد بود. در انتها امکان سفارش تحلیل موردی در مورد یک سهم یا صنعت نیز برای شما میسر خواهد بود.

مشتریانی که از طریق فردانامه به کارگزاری حافظ معرفی می شوند در همان بدو ثبت نام با اعتباری (برای آشنایی با نحوه دریافت اعتبار در سایت فردانامه اینجا کلیک کنید) که کسب می کنند امکان استفاده از بخش مشاوره را برای یک ماه کسب می کنند. سپس هر مشتری با انجام معامله در کارگزاری  حافظ و به نسبت گردش معاملات سکه های جدیدی دریافت می کند که با استفاده از آن ها می تواند، دسترسی خود را تمدید کند یا از سایر خدمات فردانامه استفاده نماید. با تمدید دسترسی، چارچوب سبدهای پیشنهادی و لیست سهام مناسب قابل مشاهده خواهد بود. اما برای سفارس تحلیل اختصاصی نیاز به استفاده از اعتبار  بیشتر خواهد بود و یا شما می توانید با بررسی نمونه تحلیل های سفارشی و در صورت درخواست، با پرداخت از اعتبار جمع آوری شده، تحلیل مورد نظر خودتان را سفارش دهید. برای آگاهی از نحوه کسب اعتبار  در سایت فردانامه اینجا کلیک کنید.

 

call banner

 

 

 

hafez link

با انجام معامله در کارگزاری حافظ، نسبت به گردش شما اکانت شما شارژ خواهد شد. می توانید با اعتبار خود از بخش مشاوره استفاده کنید.