داستان ما

تیم فردانامه

بورس بازده خوبی می دهد اگر دو اصل کلی رعایت شود. انتخاب سهم به درستی انجام شود و در زمان مناسب خریداری شود. اما اگر مسیر اشتباه طی شود، اتفاقا به شدت تلخ، ناامیدکننده و همراه با زیان هنگفت خواهد بود. اکثر مردم بعد از یک دوره رونق و زمانی که سهم ها گران شده اند وارد بازار می شوند. یعنی در زمان بسیار بدی شروع به سرمایه گذاری می کنن و از آنجائیکه هیجان و عجله بر آنها غالب است، بدترین سهم ها را انتخاب می کنند.

سهام نسبت به سایر دارایی ها مثل ملک یا ماشین، سرمایه گذاری پیچیده تری است. آپارتمان خوب و بد تفاوت قابل لمس و قابل تشخیصی دارد، اما فرق سهم خوب و بد برای عموم مردم قابل لمس نیست. فردانامه این پیچیدگی ها را برای شما ساده می سازد، تفاوت ها را برای شما قابل لمس می کند و زمان مناسب برای خرید یا فروش را مشخص می کند.

سرمایه گذاری هیچ گاه توقف ندارد و برای رسیدن به هدف باید نقشه راه داشت. فردانامه گروهی تحلیلی، متشکل از افراد مجرب و بادانش است که به همت حسن کاظم زاده گرد هم آمده اند. به عقیده ما زمانی که شما بخواهید سرمایه گذاری کنید با انبوهی از اطلاعات مواجه می شوید که عمدتا مربوط به گذشته هستند.

فردانامه به دنبال آن است تا با ارائه نسخه ای کاربردی، شما را به اهداف آتی خودتان از سرمایه گذاری برساند. اطلاعات انبوه باعث گمراهی و اشتباه در سرمایه گذاری می شود، فردانامه نقشه ی راهی برای جلوگیری از گمراهیست که با توجه به تمایلات درونی خودتان راه سرمایه گذاری را پیدا می کنید.

هر کدام از ما با توجه به زمانی که وارد بورس شده ایم، روایت های گوناگونی داریم. ما در اینجا تلاش می کنیم روایت های خودمان و دیگران را جمع آوری کرده و با تبدیل اعداد به علامت های قابل لمس، روایت های تحلیلی و کاربردی ارائه کنیم تا شما تفاوت خوب و بد را تشخیص دهید.

اعداد در حالی که راه گشا هستند می توانند گیج کننده نیز باشند، هدف ما این است که به شما ارتباط بین اعداد را نشان دهیم و در عین حال آموزش های لازم برای داشتن این نوع نگاه به سرمایه گذاری را نیز ارائه کنیم. نام فردانامه برخواسته از سخن ماندگار استاد فقید “اسلامی بیدگلی” می باشد. ایشان معتقد بودند سرمایه گذاران بازار مالی نیازی به خواندن مداوم روزنامه ندارند و باید فردانامه بخوانند و نگارش کنند. اینجا می توانید فردانامه خودتان را بخوانید و باگذشت زمان، مهارت نگارش فردانامه خودتان را کسب کنید.