همه دسته بندی ها

سودآوری

نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های سودآوری بحث جذاب نسبت‌های سودآوری از جمله مواردی است که در این مقاله به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت و توضیح می دهیم که این نسبت ها نشان دهنده ی چیست؟ ابتدا باید به ماهیت نسبت‌های سودآوری بپردازیم و سپس انواع آن، توضیح آنها و روش‌های محاسبه آنها راادامه »
  22 آذر 1401
  سود انباشته

  سود انباشته

  سود انباشته سود انباشته را باید یکی از مهمترین منابع شرکت دانست که تا حدی می‌تواند نمایانگر برنامه‌های آن شرکت در راستای ایجاد سود و همچنین روش‌های بهره برداری از آن سود را نمایان سازد. در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف سود انباشته خواهیم پرداخت. با ما از وبادامه »
   19 آذر 1401
   بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپانت

   بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپانت

   بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپانت یکی از راه‌های مقایسه ی بنیادی سهام، استفاده از نسبت‌های مالی است. یکی از این نسبت‌ها ROE یا نسبت بازده حقوق صاحبان سهام است. این نسبت ساده از تقسیم سودخالص شرکت به مجموع حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید. در این مقاله فردانامهادامه »
    13 آذر 1401
    پیش بینی سود شرکت ها

    پیش بینی سود شرکت ها

    پیش بینی سود شرکت ها و خلاصه‌ی رخدادهای پیرامون آن در گذر سالیان هر شرکت و بنگاهی که فعالیت اقتصادی دارد، در هر بازه‌ی زمانی‌ای در اثر فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود، سرمایه‌گذاری‌های خود. متداول است (برای شرکت‌های بورسی اجباری ست) که شرکت‌ها زمان مشخصی را از قبل معین می‌کنند وادامه »
     13 مهر 1400