بنر ثبت نام تحلیل سیاست های کاربردی و پولی

دوره ی تحلیل کاربردی سیاست های پولی

[video width="1280" height="720" mp4="https://fardaname.com/wp-content/uploads/2022/08/ویدیو-دوره-تحلیل-کاربردی-سیاست-های-پولی-1.mp4" poster="https://fardaname.com/wp-content/uploads/2022/08/دوره-تحلیل-کاربردی-سیاست-های-پولی_updated-2.webp"][/video]

 

[video width="1280" height="720" mp4="https://fardaname.com/wp-content/uploads/2022/08/ویدیو-دوره-تحلیل-کاربردی-سیاست-های-پولی-2.mp4" poster="https://fardaname.com/wp-content/uploads/2022/08/دوره-تحلیل-کاربردی-سیاست-های-پولی_updated-2.webp"][/video]

 

[video width="1280" height="720" mp4="https://fardaname.com/wp-content/uploads/2022/08/ویدیو-دوره-تحلیل-کاربردی-سیاست-های-پولی-3.mp4" poster="https://fardaname.com/wp-content/uploads/2022/08/دوره-تحلیل-کاربردی-سیاست-های-پولی_updated-2.webp"][/video]

8 ساعت
دوره ی تحلیل کاربردی سیاست های پولی
سطح: مقدماتی
1,200,000 
فروش این دوره متوقف شده است!
اشتراک گذاری:

سرفصل های دوره ی تحلیل کاربردی سیاست های پولی

ساختار نقدینگی در ایران (پایه پولی، پول و شبه پول):

در این بخش از دوره، ساختار نقدینگی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت کنندگان با مفاهیمی مانند پایه پولی (نقدینگی اولیه)، پول (نقدینگی دومیه) و شبه پول (نقدینگی سومیه) آشنا می‌شوند و درک عملکرد و ارتباطات بین این اجزا را می‌یابند.

تحلیل کاربردی روند اجزای نقدینگی و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری در انواع دارایی:

در این قسمت، تحلیل کاربردی روند اجزای نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در انواع دارایی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت کنندگان با روند و تغییرات نقدینگی و نقش آن در سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و غیرمالی آشنا می‌شوند.

انواع نرخ (بهره) سود در سیستم بانکی ایران:

در این بخش، انواع نرخ سود در سیستم بانکی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت کنندگان با نرخ سود بین بانکی، نرخ سود بازخرید، نرخ سود اوراق، نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات آشنا می‌شوند و تأثیر آنها بر عملکرد بانکی و سرمایه‌گذاری را درک می‌کنند.

تحلیل روند انواع نرخ بهره و استفاده از آن در سرمایه‌گذاری:

در این قسمت، تحلیل روند تغییرات انواع نرخ بهره و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت کنندگان با تحلیل عوامل تأثیرگذار بر تغییرات نرخ بهره و نحوه اعمال آن در سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و غیرمالی آشنا می‌شوند.

تشخیص سیاست انبساطی (انقباضی) پولی بانک مرکزی و اتخاذ استراتژی در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها:

در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های تشخیص سیاست انبساطی یا انقباضی پولی بانک مرکزی آشنا می‌شوند. آنها درک می‌کنند که چگونه می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری را براساس سیاست‌های پولی بانک مرکزی تنظیم کنند، به طور مثال با توجه به نرخ ذخیره قانونی و نرخ اعتبار به سیستم بانکی.

سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی:

در این بخش، سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی بررسی می‌شوند. شرکت کنندگان با آشنایی به روش‌ها و ابزارهای استفاده شده توسط بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر بازار بدهی و بازار پول، قادر خواهند بود راهکارهایی برای مدیریت سرمایه‌گذاری خود تدوین کنند.

ریزه‌کاری‌های بازار بدهی و بازار پول و استفاده از آنها برای معاملات و سرمایه‌گذاری:

در این بخش، شرکت کنندگان با ریزه‌کاری‌های موجود در بازار بدهی و بازار پول آشنا می‌شوند و نحوه استفاده از آنها در معاملات و سرمایه‌گذاری را یاد می‌گیرند. آنها با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با این بازارها، تصمیم‌گیری‌های موثرتر را برای سرمایه‌گذاری خود درک می‌کنند.

 

دوره کاربردی تحلیل سیاست های پولی

 

اهداف دوره

یادگیری عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای پول
این بخش از دوره برای شناخت و درک عواملی که بر عرضه و تقاضای پول تأثیر می‌گذارند، تمرکز دارد. شرکت کنندگان با مفاهیمی مانند طرح های پولی دولت، سیاست های مالیاتی، وضعیت اقتصادی و نرخ بهره آشنا می‌شوند.
تحلیل تغییرات در هر یک از این عوامل و تفسیر آنها
این قسمت برای آموزش روش‌های تحلیل تغییرات در عوامل مختلفی که بر عرضه و تقاضای پول تأثیر می‌گذارند، طراحی شده است. شرکت کنندگان به دستیابی به توانایی تفسیر تغییرات در سیاست های پولی، شاخص های اقتصادی و عوامل دیگر پرداخته و به ارزیابی تأثیر آنها بر بازارهای مالی می‌پردازند.
تشخیص روند سیاست های پولی و روند نرخ بهره
در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های تشخیص روند سیاست های پولی و نرخ بهره آشنا می‌شوند. آنها می‌توانند تغییرات در سیاست های پولی و نرخ بهره را تحلیل کرده و تأثیر آنها بر سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را بررسی کنند.
تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در انواع بازارها براساس تحلیل سیاست های پولی
این بخش به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه گذاری خود را در بازارهای مالی مختلف بر اساس تحلیل سیاست های پولی بهبود بخشند. آنها با روش‌های تحلیلی مانند ارزیابی ریسک، تحلیل بازده و شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری آشنا می‌شوند.
شناسایی فرصت ها در تغییر جهت سیاست پولی و دوری از تهدیدها
در این بخش، شرکت کنندگان با شناسایی فرصت ها در تغییر جهت سیاست های پولی و همچنین دوری از تهدیدها در بازارهای مالی آشنا می‌شوند. آنها به شناسایی نشانه‌هایی که به تغییرات در سیاست های پولی اشاره می‌کنند، می‌پردازند و راهکارهایی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها را یاد می‌گیرند.

 

 

 

جدید ترین دوره های آموزشی