محمد مرشد

7 مقاله

مقالات این نویسنده

کارگزار ناظر کیست

کارگزار ناظر کیست؟

کانالیزه کردن نمودار

کانالیزه کردن نمودار

حاشیه سود در بورس چه مفهومی دارد؟

حاشیه سود در بورس چه مفهومی دارد؟

الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

ارزش دفتری به چه معناست

ارزش دفتری به چه معناست؟

ترازنامه شرکت ها را چطور تحلیل کنیم

ترازنامه شرکت ها را چطور تحلیل کنیم؟

بستری برای تسلط بر بازار های مالی

گستره خدمات فردانامه

آموزش بورس

اطلاعات بیشتر

تحلیل بورس

اطلاعات بیشتر

مشاوره سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر

سبدگردانی اختصاصی

اطلاعات بیشتر