همه دسته بندی ها
صنعت شوینده

صنعت شوینده

صنعت شوینده در دو هفته یک صنعت این هفته صنعت شوینده را به همراه خانم مقدم تحلیل کردیم و به بسیاری از ابهامات شما پاسخ دادیم . این ویدیو را حتما ببینید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

صنعت زراعت

صنعت زراعت

صنعت کانی های غیر فلزی

صنعت کانی های غیر فلزی

صنعت روانكار

صنعت روانكار

صنعت روانكار این هفته در دو هفته یک صنعت به همراه جناب آقای علی محمدی به بررسی صنعت روانکار پرداختیم . ویدیو را ببینید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید.

دو هفته یک صنعت

در برنامه دوهفته یک صنعت که توسط تیم فردانامه تهیه می شود به تحلیل صنایع مختلف بورسی می پردازیم، در این برنامه یک هفته با کارشناسان صنعت مربوطه به گفتگو میپردازیم، زوایای مختلف آن صنعت را بررسی میکنیم و  به سوالات مخاطبان در خصوص تحلیل صنعت مربوطه پاسخ می دهیم.

در هفته بعدی به بررسی نمادهای آن صنعت می پردازیم نمادها را از نظر ارزش بازار، فروش،حاشیه سود خالص، p/e،  eps  بررسی می کنیم.

لازم به یادآوری است که برنامه  دو هفته یک صنعت به صورت لایو از اینستاگرام فردانامه پخش می شود و ویدیو های آن در سایت فردانامه بارگزاری می شود.

صنعت شوینده

صنعت شوینده

صنعت شوینده در دو هفته یک صنعت این هفته صنعت شوینده را به همراه خانم مقدم تحلیل کردیم و به بسیاری از ابهامات شما پاسخ دادیم . این ویدیو را حتما ببینید و نظراتتان را برایمان بنویسید.
  • دو هفته یک صنعت
16 شهریور 1401
صنعت زراعت

صنعت زراعت

  • دو هفته یک صنعت
12 مرداد 1401
صنعت کانی های غیر فلزی

صنعت کانی های غیر فلزی

  • دو هفته یک صنعت
1 تیر 1401
صنعت روانكار

صنعت روانكار

صنعت روانكار این هفته در دو هفته یک صنعت به همراه جناب آقای علی محمدی به بررسی صنعت روانکار پرداختیم . ویدیو را ببینید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید.
  • دو هفته یک صنعت
21 اردیبهشت 1401
بررسی صنعت اطلاعات و ارتباطات

بررسی صنعت اطلاعات و ارتباطات

بررسی صنعت اطلاعات و ارتباطات مادر دوهفته یک صنعت در هفته ی اول به بررسی صنعت و تحلیل آن صنعت میپردازیم و در هفته ی بعد نمادهای آن صنعت را بررسی میکنیم این هفته در خدمت جناب آقای یوسفی زاده ، مدیرعامل محترم آسیا تک بودیم و به تحلیل صنعتادامه »
  • دو هفته یک صنعت
5 اردیبهشت 1401
بررسی صنعت بانک

بررسی صنعت بانک

بررسی صنعت بانک صنعت بانک از صنایع مهم در بازار سرمایه ی ایران است . تحلیل این صنعت مقداری پیچیده بود در دو هفته یک صنعت این هفته به همراه جناب آقای آق پور به تحلیل این صنعت پرداختیم .
  • دو هفته یک صنعت
17 فروردین 1401
صنعت کاشی و سرامیک

صنعت کاشی و سرامیک

صنعت کاشی و سرامیک یکی از صنایع مهمی که این هفته در دوهفته یک صنعت به تحلیل آن پرداختیم صنعت کاشی و سرامیک بود . این هفته در کنار علیرضا پارسا صنعت کاشی و سرامیک را بررسی کردیم . نکات خیلی خوب و مهمی در این لایو گفته شد باادامه »
  • دو هفته یک صنعت
10 دی 1400
بررسی صنعت قند وشکر

بررسی صنعت قند وشکر

بررسی صنعت قند وشکر صنعت قندو شکر صنعتی است که در این هفته به تحلیل آن پرداختیم در دوهفته یک صنعت این هفته در کنار همایون دارابی عزیز به بررسی این صنعت پرداختیم . امیدواریم ببینید و استفاده کنید. لطفا نظراتتان را با ما در میان بگذارید .
  • دو هفته یک صنعت
24 آذر 1400