همه دسته بندی ها
بررسی نمادهای صنعت شوینده

بررسی نمادهای صنعت شوینده

در لابو دوهفته بک صنعت این هفته به بررسی نمادهای شوینده پرداختیم  و تعدادی از نمادهای این صنعت را بررسی کردیم با ما همراه باشید .

تحلیل تکنیکال نماد کپشیر

تحلیل تکنیکال نماد کپشیر

تحلیل تکنیکال نماد کپشیر شرکت پشم شیشه ایران با نماد کپشیر با سرمایه ثبتی 50 میلیارد تومانی در بازار دوم بورس تهران معامله می­ شود. این شرکت دارای ارزش بازار 650 میلیارد تومانی است که در تاریخ نگارش این تحلیل EPS ttm شرکت 113.2 تومان و P/E ttm 11.49 واحدادامه »

تحلیل تکنیکال نماد شکربن

تحلیل تکنیکال نماد شکربن

تحلیل تکنیکال نماد شکربن شرکت کربن ایران با نماد شکربن با سرمایه ثبتی 638 میلیارد تومانی است که در صنعت تولید دوده مورد نیاز صنعت لاستیک­ سازی فعالیت دارد. محل اصلی فعالیت کارخانه این شرکت در اهواز واقع شده و از شرکت­های وابسته به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می­باشد.ادامه »

بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر با توجه به اینکه نماد زکوثر زیرمجموعه های غیر بورسی زیادی داشت این سهم را به صورت جداگانه بررسی کردیم امیدواریم این هینت نامه مورد توجهتون قرار بگیره . ما در هینت نامه نکته های روز بازار سرمایه را بررسی میکنیم با فردانامه همراه باشید .

تحلیل تکنیکال سهم

بررسی نمادهای صنعت شوینده

بررسی نمادهای صنعت شوینده

در لابو دوهفته بک صنعت این هفته به بررسی نمادهای شوینده پرداختیم  و تعدادی از نمادهای این صنعت را بررسی کردیم با ما همراه باشید .
 • تحلیل تکنیکال سهم
23 شهریور 1401
تحلیل تکنیکال نماد کپشیر

تحلیل تکنیکال نماد کپشیر

تحلیل تکنیکال نماد کپشیر شرکت پشم شیشه ایران با نماد کپشیر با سرمایه ثبتی 50 میلیارد تومانی در بازار دوم بورس تهران معامله می­ شود. این شرکت دارای ارزش بازار 650 میلیارد تومانی است که در تاریخ نگارش این تحلیل EPS ttm شرکت 113.2 تومان و P/E ttm 11.49 واحدادامه »
 • تحلیل تکنیکال سهم
14 شهریور 1401
تحلیل تکنیکال نماد شکربن

تحلیل تکنیکال نماد شکربن

تحلیل تکنیکال نماد شکربن شرکت کربن ایران با نماد شکربن با سرمایه ثبتی 638 میلیارد تومانی است که در صنعت تولید دوده مورد نیاز صنعت لاستیک­ سازی فعالیت دارد. محل اصلی فعالیت کارخانه این شرکت در اهواز واقع شده و از شرکت­های وابسته به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می­باشد.ادامه »
 • تحلیل تکنیکال سهم
22 مرداد 1401
بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر با توجه به اینکه نماد زکوثر زیرمجموعه های غیر بورسی زیادی داشت این سهم را به صورت جداگانه بررسی کردیم امیدواریم این هینت نامه مورد توجهتون قرار بگیره . ما در هینت نامه نکته های روز بازار سرمایه را بررسی میکنیم با فردانامه همراه باشید .
 • تحلیل تکنیکال سهم
 • هینت نامه
20 مرداد 1401
بررسی نمادهای صنعت زراعت

بررسی نمادهای صنعت زراعت

در بررسی نمادهای صنعت زراعت به همراه مجتبی رضایتی نمادهای زماهان ، زکوثر ، سیمرغ ، سپید ، زپارس ، جوین و … را بررسی کردیم . در دوهفته یک صنعت ما ابتدا صنعت را به صورت کلی بررسی میکنیم و در هفته ی بعد نمادهای صنعت مورد نظرمان راادامه »
 • تحلیل تکنیکال سهم
19 مرداد 1401
تحلیل تکنیکال نماد سصوفی

تحلیل تکنیکال نماد سصوفی

تحلیل تکنیکال نماد سصوفی سیمان صوفیان با نماد سصوفی پس از سقف سال 1399 ، در یک کانال نزولی در نوسان بوده است که چندین بار به سقف و کف این کانال فرضی واکنش نشان داده و به آن اعتبار بخشیده است. برای تحلیل آینده ی سهم نیاز است مروریادامه »
 • تحلیل تکنیکال سهم
3 مرداد 1401
تحلیل تکنیکال نماد کهمدا

تحلیل تکنیکال نماد کهمدا

تحلیل تکنیکال نماد کهمدا در تحلیل تکنیکال شیشه همدان با نماد کهمدا باید گفت  پس از سقف سال 1399 نزدیک به یک سال و نیم در یک محدوده خنثی نوسان کرده است که این محدوده در تصویر با خطوط و باکس سبز رنگ مشخص شده و فنر قیمت پس ازادامه »
 • تحلیل تکنیکال سهم
1 مرداد 1401
تحلیل تکنیکال سهام لطیف

تحلیل تکنیکال سهام لطیف

تحلیل تکنیکال سهام لطیف یک سالی است که از عرضه اولیه ی لطیف گذشته و به نظر می رسد که قیمت در حال تطبیق خود در یک کانال صعودی است ، کانالی که توانسته به دفعات به سطوح آن واکنش نشان دهد و به اعتبار آن بیافزاید . خریداران درادامه »
 • تحلیل تکنیکال سهم
28 تیر 1401
نماد کانی های غیر فلزی

نماد کانی های غیر فلزی

نماد کانی های غیر فلزی از سری لایوهای دو هفته یک صنعت نمادهای صنعت کانی غیر فلزی پرداختیم و بعضی از نمادهای این صنعت از جمله کپشیر ، کگاز ، کفپارس ، کقزوی، کهمدا ، کخاک ، کاذر و … را بررسی کردیم .
 • تحلیل تکنیکال سهم
8 تیر 1401
بررسی نمادهای صنعت روانکار

بررسی نمادهای صنعت روانکار

بررسی نمادهای صنعت روانکار دردو هفته یک صنعت این هفته به بررسی نمادهای صنعت روانکار پرداختیم با ما همراه باشید.
 • تحلیل تکنیکال سهم
27 اردیبهشت 1401