همه دسته بندی ها
بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه در این لایو وضعیت بازار سهام در مردادماه را بررسی کردیم و پیش بینی از وضعیت شهریورماه ارائه دادیم . در این لایو در خدمت آقایان ولید هلالات ،آرش رکنی فرد و مجید حصاری بودیم و بازار از جهارادامه »

بررسی وضعیت بازار سهام خرداد ماه و چشم انداز تیر ماه

بررسی وضعیت بازار سهام خرداد ماه و چشم انداز تیر ماه

در بررسی وضعیت بازار سهام ، وضعیت این بازار را در خردادماه  بررسی کردیم و نگاهی به چشم انداز  تیرماه داشتیم . در چهار در چهار این ماه آقایان حسن کاظم زاده ، ولید هلالات ، بابک قاسم زاده و محمد دیالمی حضور داشتند و صبحتهای جدیدی در حوزه یادامه »

بررسی وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه در چهاردر چهار این ماه وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه را بررسی کردیم و به همراه آقایان ولید هلالات ، نوید خاندوزی و هاشم ذوالفقاری به پیش بینی خرداد ماه پرداختیم. در این برنامه بازار سرمایه را در 4 حوزه ی تکنیکالادامه »

وضعیت بازار سهام در فروردین و چشم انداز اردیبهشت

وضعیت بازار سهام در فروردین و چشم انداز اردیبهشت

در بررسی وضعیت بازار سهام در فروردین ماه و چشم انداز اردیبهشت ماه آقایان حسن کاظم زاده ، ولید هلالات، مجتبی سلطانی و امیرمحمد گلوانی حضور داشتند در چهاردر چهار این ماه در مورد نرخ ارز ، تورم صحبت کردیم این لایو پر از نکته بود و توصیه میکنم حتماادامه »

چهار در چهار

برنامه ی چهاردرچهار هر ماه در فردانامه برگزار می شود. در این برنامه سعی می کنیم وضعیت ماه گذشته بازار سرمایه را بررسی کنیم و به پیش بینی یک ماه آتی بپردازیم. در چهاردرچهار از چهار منظر

  • مالی رفتاری
  • تحلیل بنیادی
  • تحلیل تکنیکال
  • و متغیرهای کلان اقتصادی بازار سرمایه

بررسی کرده و با نظرات مختلف کارشناسان بازار سرمایه آشنا می شویم.

چهاردرچهار به منظور نگاه همه جانبه به بازار سرمایه تهیه شده ودر نظر دارد تا مخاطبان خود را با  تمام زوایایی که نیاز هست در تحلیلهای خود به کارگیرند آشنا سازد .

این برنامه به صورت لایو از اینستاگرام فردا نامه پخش می شود و شما می توانید ویدیوهای ماه های قبل را ازطریق سایت رسمی فردانامه مشاهده کنید.

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه در این لایو وضعیت بازار سهام در مردادماه را بررسی کردیم و پیش بینی از وضعیت شهریورماه ارائه دادیم . در این لایو در خدمت آقایان ولید هلالات ،آرش رکنی فرد و مجید حصاری بودیم و بازار از جهارادامه »
  • چهار در چهار
31 مرداد 1401
بررسی وضعیت بازار سهام خرداد ماه و چشم انداز تیر ماه

بررسی وضعیت بازار سهام خرداد ماه و چشم انداز تیر ماه

در بررسی وضعیت بازار سهام ، وضعیت این بازار را در خردادماه  بررسی کردیم و نگاهی به چشم انداز  تیرماه داشتیم . در چهار در چهار این ماه آقایان حسن کاظم زاده ، ولید هلالات ، بابک قاسم زاده و محمد دیالمی حضور داشتند و صبحتهای جدیدی در حوزه یادامه »
  • چهار در چهار
31 خرداد 1401
بررسی وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه در چهاردر چهار این ماه وضعیت بازار سهام در اردیبهشت ماه را بررسی کردیم و به همراه آقایان ولید هلالات ، نوید خاندوزی و هاشم ذوالفقاری به پیش بینی خرداد ماه پرداختیم. در این برنامه بازار سرمایه را در 4 حوزه ی تکنیکالادامه »
  • چهار در چهار
1 خرداد 1401
وضعیت بازار سهام در فروردین و چشم انداز اردیبهشت

وضعیت بازار سهام در فروردین و چشم انداز اردیبهشت

در بررسی وضعیت بازار سهام در فروردین ماه و چشم انداز اردیبهشت ماه آقایان حسن کاظم زاده ، ولید هلالات، مجتبی سلطانی و امیرمحمد گلوانی حضور داشتند در چهاردر چهار این ماه در مورد نرخ ارز ، تورم صحبت کردیم این لایو پر از نکته بود و توصیه میکنم حتماادامه »
  • چهار در چهار
1 اردیبهشت 1401
بررسی وضعیت بازار سهام در فروردین ماه و چشم انداز اردیبهشت ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در فروردین ماه و چشم انداز اردیبهشت ماه

  • چهار در چهار
29 فروردین 1401
وضعیت بازار سهام در آذر ماه و چشم انداز دی ماه 1400

وضعیت بازار سهام در آذر ماه و چشم انداز دی ماه 1400

در بررسی وضعیت بازار سهام در آذرماه در خدمت آقایان  حسن کاظم زاده ، ولید هلالات ، سعید مشکانی و حسین مرید بودیم و بازار از چهار جهت مالی رفتاری ، تکنیکال، بنیادی و متغییرهای کلان اقتصادی بررسی شد و پیش بینی کارشناسان از دی ماه نیز ارائه شدچهاردر چهارادامه »
  • چهار در چهار
1 دی 1400