همه دسته بندی ها
حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

با نزدیک شدن به فصل مجامع تصمیم گرفتیم یک لایو ویژه برگزار کنیم و حقوق سهامداران در مجامع بررسی کنیم و چند توصیه ی مهم به سهامداران داشته باشیم . در این لایو در خدمت جناب دکتر اسدی بودیم این لایو ازسری لایوهای ویژه ی  فردانامه بود  کع امیدواریم موردادامه »

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت خب این روزها بحث صندوق های درآمد ثابت داغه و انتقاداتی به نحوه ی عملکرد این صندوق ها و جود داره در لایو ویژه ی فردانامه به عملکرد صندوقهای درآمد ثابت پرداختیم و به همراه جناب آقای کمالی وضعیت صندوق های درآمد ثابت راادامه »

بررسی عرضه اولیه ی تپسی

بررسی عرضه اولیه ی تپسی

بررسی عرضه اولیه ی تپسی اولین استارتاپی که روانه ی بازار سرمایه شد تپسی بود . در لایو ویژه ی فردانامه به بررسی این شرکت پرداختیم ودر خدمت جناب آقای روئین صمدزاده مدیر عرضه اولیه ی تپسی بودیم .

لایو ویژه

در لایو ویژه ی فردانامه به بررسی ابهامات بازار سرمایه میپردازیم تا بتوانیم با دعوت از کارشناسان باتجربه و متخصص به  ابهامات وسوالات اهالی بازار سرمایه پاسخ دهیم . موضوع لایوهای ویژه به انتخاب کاربران می باشد. اگر شما هم موضوعی مدنظرتان است میتوانید با تیم فردانامه در میان بگذارید.

حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

با نزدیک شدن به فصل مجامع تصمیم گرفتیم یک لایو ویژه برگزار کنیم و حقوق سهامداران در مجامع بررسی کنیم و چند توصیه ی مهم به سهامداران داشته باشیم . در این لایو در خدمت جناب دکتر اسدی بودیم این لایو ازسری لایوهای ویژه ی  فردانامه بود  کع امیدواریم موردادامه »
  • لایو ویژه
6 شهریور 1401
بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت خب این روزها بحث صندوق های درآمد ثابت داغه و انتقاداتی به نحوه ی عملکرد این صندوق ها و جود داره در لایو ویژه ی فردانامه به عملکرد صندوقهای درآمد ثابت پرداختیم و به همراه جناب آقای کمالی وضعیت صندوق های درآمد ثابت راادامه »
  • لایو ویژه
24 مرداد 1401
بررسی عرضه اولیه ی تپسی

بررسی عرضه اولیه ی تپسی

بررسی عرضه اولیه ی تپسی اولین استارتاپی که روانه ی بازار سرمایه شد تپسی بود . در لایو ویژه ی فردانامه به بررسی این شرکت پرداختیم ودر خدمت جناب آقای روئین صمدزاده مدیر عرضه اولیه ی تپسی بودیم .
  • لایو ویژه
23 خرداد 1401