تحلیل تکنیکال نماد غبشهر

سرمایه‌گذاری
تحلیل تکنیکال نماد غبشهر
مجید حصاری
نویسنده: مجید حصاری
28 فروردین 1402

تحلیل تکنیکال نماد غبشهر

شرکت صنعتی بهشر بانماد غبشهر با مارکت ۱۱.۶ همت در ۱۲ ماهه گذشته میانگین ۱۵۰۰ میلیارد تومان فروش ثبت کرده و در اسفندماه فروش به ۲۲۰۰ میلیارد تومان رسیده در زیر توضیحاتی در مورد تکنیکال نمودار این نماد داده ایم.

قیمت در 619 روز گذشته  رفتار منظم و ثباتی رو به نمایش گذاشته بود. به این ترتیب که در یک کانال خنثی میان قیمت های 365 تومان و 190 تومان نوسان کرده است. سه برخورد و واکنش در سقف و چهار برخورد و واکنش در کف نشان از توجه بازار به این محدوده ها و قدرت این کانال دارد. اما در روز گذشته بعد از گذشت 619 روز قیمت رفتارجدیدی را از خود نشان داده و با قدرت از این کانال خارج شده است.

اگر در ادامه بتواند خود را بالای این مقاومت حفظ کند. انگاه احتمال این که در بلند مدت به اندازه ارتفاع این کانال رشد کند بسیار بالا خواهد بود. سطح بی اعتباری شدن این سناریو برگشت قیمت داخل کانال خواهد بود.

 

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.2 از 5 از 5 رای

نظر خود را با ما در میان بگذارید

لغو پاسخ